Libros-Online

Den föreställda gemenskapen

Tamaño del Libro 682 KB | Con una puntuación media de false estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Den föreställda gemenskapen en Amazon Comprar el libro Den föreställda gemenskapen en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Den föreställda gemenskapen EPUB Libro Den föreställda gemenskapen PDF

Media de 1 estrellas basadas en 13 opiniones

Den föreställda gemenskapen EPUB

Den föreställda gemenskapen PDF

Descargar Libro Den föreställda gemenskapen

Libro Den föreställda gemenskapen de Benedict Anderson

Libro Online Ebook Den föreställda gemenskapen

Sinopsis del libro

Andersons bok skiljer sig från den omfattande litteraturen i ämnet nationalism genom sina originella infallsvinklar och sitt okonventionella sätt att förhålla sig till den politiska och kulturella verkligheten i andra världsdelar. Anderson avviker från och kritiserar skarpt den sedvanliga eurocentriska synen i den västerländska forskartraditionen … … öppnar vårt perspektiv, upptäcker nya sammanhang, hjälper oss att tänka globalt. Den är en inspirerande bok i dagens läge, när stater försvinner och föds, när nationsgränser utplånas och skapas, när den etniska nationalismen och den ekonomiska kosmopolitismen delar samma verklighet och behärskar vår gemensamma föreställningsvärld. /Amanda Peralta, iDAG Typiskt för den nationalistiska föreställningen är att nationen har uråldriga rötter. Nuet är en länk i en kedja som som sträcker sig så långt tillbaka i tiden att den ligger vid det synligas horisont. Men Anderson visar var nationalisternas självbedrägeri ligger – logiken är nämligen precis den omvända. Det är nuet som är utgångspunkten medan det förflutna härleds ur nuet. /Mikael Kosk, Ny Tid

Un libro de Benedict Anderson en la categoría de Libros > Historia