Libros-Online

Desinfecció de sòls amb bromur de metil. Manual pràctic per a aplicadors (Quaderns de Divulgació)

Tamaño del Libro 312 KB | Con una puntuación media de false estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Desinfecció de sòls amb bromur de metil. Manual pràctic per a aplicadors (Quaderns de Divulgació) en Amazon Comprar el libro Desinfecció de sòls amb bromur de metil. Manual pràctic per a aplicadors (Quaderns de Divulgació) en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Desinfecció de sòls amb bromur de metil. Manual pràctic per a aplicadors (Quaderns de Divulgació) EPUB Libro Desinfecció de sòls amb bromur de metil. Manual pràctic per a aplicadors (Quaderns de Divulgació) PDF

Desinfecció de sòls amb bromur de metil. Manual pràctic per a aplicadors (Quaderns de Divulgació) EPUB

Desinfecció de sòls amb bromur de metil. Manual pràctic per a aplicadors (Quaderns de Divulgació) PDF

Descargar Libro Desinfecció de sòls amb bromur de metil. Manual pràctic per a aplicadors (Quaderns de Divulgació)

Libro Desinfecció de sòls amb bromur de metil. Manual pràctic per a aplicadors (Quaderns de Divulgació) de Vv.Aa.

Libro Online Ebook Desinfecció de sòls amb bromur de metil. Manual pràctic per a aplicadors (Quaderns de Divulgació)

Sinopsis del libro

Informació sobre la legislació que regula la comercialització i l’ús del bromur de metil, les seves propietats físiques i químiques, l’acció biocida, les formes d’aplicació, la forma correcta d’efectuar els tractaments del sòl i les precauc ions per evitar accidents atesa la toxicitat del producte. de Vv.Aa. en la categoría de Libros > Ciencias, tecnología y medicina > Agricultura y ganadería