Libros-Online

Det ropades i skymningen… Vidskepelse och trolldomstro på Gotland (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg)

Tamaño del Libro 1364 KB | Con una puntuación media de false estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg) en Amazon Comprar el libro Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg) en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg) EPUB Libro Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg) PDF

Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg) EPUB

Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg) PDF

Descargar Libro Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg)

Libro Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg) de Bodil Nildin-Wall

Libro Online Ebook Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg)

Sinopsis del libro

Det ropades i skymningen ute på en myr påstod år 1680 en kvinna i Rone socken på Gotland. För henne och andra sockenbor framstod ropen som läten från ett övernaturligt väsen – från ett i lönn fött och mördat barn. Det var en barngast som skrek om kvällarna. I socknen fanns det en barnamörderska. Ett ouppklarat mord var ett brott som kunde nedkalla Guds straff över dem alla. En krissituation hade uppstått och det gällde att finna den skyldiga. Föreliggande framställning behandlar trosföreställningar och berättelser om övernaturliga fenomen och väsen. Den är avsedd att framvisa den stora betydelse dylika företeelser hade för människorna i gången tid och hur tro och dikt påverkade deras uppfattning av omvärlden och präglade deras beteende.

Un libro de Bodil Nildin-Wall en la categoría de Libros > Historia > Historia social y cultural