Libros-Online

El Modernisme Perdut I. La Barcelona Antiga (Base Imatges)

Tamaño del Libro 287 KB | Con una puntuación media de false estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro El Modernisme Perdut I. La Barcelona Antiga (Base Imatges) en Amazon Comprar el libro El Modernisme Perdut I. La Barcelona Antiga (Base Imatges) en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro El Modernisme Perdut I. La Barcelona Antiga (Base Imatges) EPUB Libro El Modernisme Perdut I. La Barcelona Antiga (Base Imatges) PDF

Media de 2 estrellas basadas en 15 opiniones

El Modernisme Perdut I. La Barcelona Antiga (Base Imatges) EPUB

El Modernisme Perdut I. La Barcelona Antiga (Base Imatges) PDF

Descargar Libro El Modernisme Perdut I. La Barcelona Antiga (Base Imatges)

Libro El Modernisme Perdut I. La Barcelona Antiga (Base Imatges) de Xavier González Toran

Libro Online Ebook El Modernisme Perdut I. La Barcelona Antiga (Base Imatges)

Sinopsis del libro

Barcelona és famosa arreu del món per la seva arquitectura modernista. És un dels símbols que en defi neixen la identitat. Però allò que no és tan conegut, ni tan sols per molts barcelonins, és que l’arquitectura de l’època que ha arribat fi ns als nostres dies és només una petita mostra de la gran Barcelona modernista de fi nal del segle XIX i principi del XX, ja que moltes construccions modernistes han anat desapareixent. En aquest llibre es recupera la memòria d’aquests elements destruïts, alguns d’ells autèntiques obres mestres d’un moment cultural irrepetible. En el primer volum es rescata de l’oblit el modernisme perdut de la Barcelona antiga, delimitada per les antigues muralles de la ciutat i el seu entorn immediat. S’analitzen gairebé 150 edifi cis i establiments, que van des del recinte de l’Exposició Universal de 1888 fi ns a les portes de l’Eixample, passant pel front marítim, el Paral·lel, la Rambla i el Gòtic, el Raval i les places de Catalunya i d’Urquinaona.

Un libro de Xavier González Toran en la categoría de Libros > Arte, cine y fotografía > Historia, teoría y crítica