Libros-Online

Fonaments matemàtics. Com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració (UPCGrau)

Tamaño del Libro 2308 KB | Con una puntuación media de Prime estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Fonaments matemàtics. Com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració (UPCGrau) en Amazon Comprar el libro Fonaments matemàtics. Com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració (UPCGrau) en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Fonaments matemàtics. Com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració (UPCGrau) EPUB Libro Fonaments matemàtics. Com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració (UPCGrau) PDF

Fonaments matemàtics. Com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració (UPCGrau) EPUB

Fonaments matemàtics. Com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració (UPCGrau) PDF

Descargar Libro Fonaments matemàtics. Com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració (UPCGrau)

Libro Fonaments matemàtics. Com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració (UPCGrau) de Joan Trias Pairó

Libro Online Ebook Fonaments matemàtics. Com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració (UPCGrau)

Sinopsis del libro

Aquest llibre és una obra de suport per a assignatures de fonamentació matemàtica a un nivell de primer curs d’universitat. És una eina per a disminuir les dificultats de la transició de la secundària a la universitat en relació al raonament, a la lògica subjacent al llenguatge, a la demostració, a la resolució de problemes, a la correcta redacció de les argumentacions, a la pujada en el nivell d’abstracció i a una major exigència formal. “Entendre, formalitzar, demostrar i redactar” és un dels principis orientadors del text. Un aspecte a remarcar és que la majoria de problemes corresponen a temes de poca dificultat tècnica, cosa que ens permet concentrar-nos en aspectes de metodologia demostrativa i expositiva, que es poden així comprendre millor. Conté una notable quantitat de resums teòrics, exemples i resolucions de problemes. Tot s’exposa de forma molt detallada i completa. L’orientació, la intencionalitat i la presentació volen ser marcadament didàctiques, adreçades completament a l’alumne. de Joan Trias Pairó en la categoría de Libros > Ciencias, tecnología y medicina > Matemáticas