Libros-Online

Fotografia en Guerra: La fotografia i la Guerra Civil Espanyola: entre el sorprès testimoni i la militant propaganda

Tamaño del Libro 2158 KB | Con una puntuación media de Prime estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Fotografia en Guerra: La fotografia i la Guerra Civil Espanyola: entre el sorprès testimoni i la militant propaganda en Amazon Comprar el libro Fotografia en Guerra: La fotografia i la Guerra Civil Espanyola: entre el sorprès testimoni i la militant propaganda en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Fotografia en Guerra: La fotografia i la Guerra Civil Espanyola: entre el sorprès testimoni i la militant propaganda EPUB Libro Fotografia en Guerra: La fotografia i la Guerra Civil Espanyola: entre el sorprès testimoni i la militant propaganda PDF

Fotografia en Guerra: La fotografia i la Guerra Civil Espanyola: entre el sorprès testimoni i la militant propaganda EPUB

Fotografia en Guerra: La fotografia i la Guerra Civil Espanyola: entre el sorprès testimoni i la militant propaganda PDF

Descargar Libro Fotografia en Guerra: La fotografia i la Guerra Civil Espanyola: entre el sorprès testimoni i la militant propaganda

Libro Fotografia en Guerra: La fotografia i la Guerra Civil Espanyola: entre el sorprès testimoni i la militant propaganda de Francesc-Xavier Soria Jofra

Libro Online Ebook Fotografia en Guerra: La fotografia i la Guerra Civil Espanyola: entre el sorprès testimoni i la militant propaganda

Sinopsis del libro

Aquest treball té la voluntat d’assolir amb certa solvència tot el reguitzell d’objectius. El primer de tots aquests objectius és, més que fer un estat de la qüestió, ressituar la fotografia que es va fer durant els anys de la Guerra Civil Espanyola i estudiar-la “dintre” de la història. D’estudis sobre on s’ha interrelacionat fotografia i guerra civil se n’han fet, però gairebé sempre des d’altres disciplines que pivoten en l’àmbit de les Ciències de la Comunicació o de la Història de l’Art, cosa que fa que els manqui tot sovint una mena de crítica epistemològica adequada a las fonts que ens ocupen, perquè el tractament de les imatges com a rotund element d’arxiu és i sempre serà relatiu. És a dir: donar la preeminència a les imatges com a mitjà per explicar aspectes històrics de la Guerra Civil obligarà a tenir unes regles lògiques d’explicació –una tautologia– necessàriament flexible. Cal saber i ponderar la veritable qualitat i el veritable caràcter de les nostres fonts icòniques. Són fotografies professionals? Amateurs? Com coexisteixen les unes amb les altres? Com pot ser que coexisteixin? Que implicarà una major producció fotogràfica i una major atomització de les imatges del conflicte? Es pot enllaçar el discurs fotogràfic espanyol en un marc europeu més ampli? Quines van ser les relacions entre fotògrafs locals i forans? Quina va ser la sort ulterior dels fotògrafs? Segueixen els fotògrafs dels dos bàndols un mateix corrent plàstic? I un mateix corrent ètic? És el pes del compromís el mateix? Que implicarà la victòria d’un bàndol sobre l’altre en el petit camp intel·lectual dels moderns “bruixots químics” que treballaven des de feia més d’un segle de la invenció de la fotografia un discurs sense grafies?

Un libro de Francesc-Xavier Soria Jofra en la categoría de Libros > Arte, cine y fotografía > Fotografía