Libros-Online

Guía micolóxica dos ecosistemas galegos (Baía Verde)

Tamaño del Libro 2670 KB | Con una puntuación media de Prime estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Guía micolóxica dos ecosistemas galegos (Baía Verde) en Amazon Comprar el libro Guía micolóxica dos ecosistemas galegos (Baía Verde) en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Guía micolóxica dos ecosistemas galegos (Baía Verde) EPUB Libro Guía micolóxica dos ecosistemas galegos (Baía Verde) PDF

Media de 4 estrellas basadas en 8 opiniones

Guía micolóxica dos ecosistemas galegos (Baía Verde) EPUB

Guía micolóxica dos ecosistemas galegos (Baía Verde) PDF

Descargar Libro Guía micolóxica dos ecosistemas galegos (Baía Verde)

Libro Guía micolóxica dos ecosistemas galegos (Baía Verde) de María Castro

Libro Online Ebook Guía micolóxica dos ecosistemas galegos (Baía Verde)

Sinopsis del libro

Esta guía, que recolle as 556 especies máis habituais en Galicia, é especialmente importante para a Micoloxía Galega, porque conxuga nun mesmo traballo a experiencia herdada dos nosos maiores e mestres co zume novo das últimas xeracións de micólogos, formados profesionalmente nas nosas universidades. A distribución das especies ao longo da obra é diferente ao que se ve habitualmente. Faise por ecosistemas, de tal maneira que cando pasees por unha fraga ou por un bidueiral poidas dirixirte ás páxinas relativas a estes hábitats, o que che facilitará a identificación de visu. A guía, dirixida tanto a profesionais como a persoas afeccionadas á micoloxía, segue tamén dúas máximas, unha do saber popular, só se valora e se pode conservar aquilo que se coñece, e a outra do noso gran fabulador Álvaro Cunqueiro, …dicir rula e abidueira e dorna e fonte… fanme dono da rula e da abidueira e da dorna e da fonte…, para indicar que só existe e posuímos aquilo que ten un nome, aquilo que coñecemos. de María Castro en la categoría de Libros > Ciencias, tecnología y medicina > Medio ambiente