Libros-Online

Història de la matemàtica.: Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos

Tamaño del Libro 1365 KB | Con una puntuación media de false estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Història de la matemàtica.: Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos en Amazon Comprar el libro Història de la matemàtica.: Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Història de la matemàtica.: Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos EPUB Libro Història de la matemàtica.: Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos PDF

Història de la matemàtica.: Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos EPUB

Història de la matemàtica.: Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos PDF

Descargar Libro Història de la matemàtica.: Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos

Libro Història de la matemàtica.: Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos de Josep Pla i Carrera

Libro Online Ebook Història de la matemàtica.: Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos

Sinopsis del libro

El projecte contempla la redacció d’una història de la matemàtica grega en tres volums. Cadascun dels volums constarà de dues parts: a) un corpus històric i b) traduccions al català de textos grecs que constitueixen la base del corpus. El primer volum cobreix el període que va de Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil. Conté: a) quatre capítols amb una contextualització històrica i filosòfica de l’època, i b) tres apèndixs amb les traduccions de més d’un centenar de textos, els més extensos dels quals són el Tractat de les lúnules d’Hipòcrates de Quios i el text aritmètic contingut en La República de Plató. El segon volum cobrirà la matemàtica grega del segle III aC amb Euclides, Apol·loni i Arquímedes. La part principal de les traduccions constarà del text complet d’Els Elements d’Euclides, anotat. El tercer volum cobrirà la resta de la matemàtica grega fins a la fi del segon període de l’Escola d’Alexandria, al segle IV dC, amb la mort d’Hipàtia. La part principal de les traduccions constarà de l’Aritmètica de Diofant. de Josep Pla i Carrera en la categoría de Libros > Ciencias, tecnología y medicina > Matemáticas