Libros-Online

Logística urbana: Ciutat i mercaderies (Catalan Edition)

Tamaño del Libro 581 KB | Con una puntuación media de false estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Logística urbana: Ciutat i mercaderies (Catalan Edition) en Amazon Comprar el libro Logística urbana: Ciutat i mercaderies (Catalan Edition) en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Logística urbana: Ciutat i mercaderies (Catalan Edition) EPUB Libro Logística urbana: Ciutat i mercaderies (Catalan Edition) PDF

Media de 3 estrellas basadas en 12 opiniones

Logística urbana: Ciutat i mercaderies (Catalan Edition) EPUB

Logística urbana: Ciutat i mercaderies (Catalan Edition) PDF

Descargar Libro Logística urbana: Ciutat i mercaderies (Catalan Edition)

Libro Logística urbana: Ciutat i mercaderies (Catalan Edition) de Institut Cerdà

Libro Online Ebook Logística urbana: Ciutat i mercaderies (Catalan Edition)

Sinopsis del libro

La mobilitat de les persones i el moviment de les mercaderies configuren el marc de la logística urbana. Un repte per a tots els grans nuclis urbans que afecta l’activitat de l’empresa i les organitzacions privades, les actuacions de l’Administració i la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans. La logística urbana és doncs el graó de la cadena de transport de mercaderies que actua dins de les poblacions amb l’objectiu de donar un servei de proveïment i distribució tant als comerços com al consumidor final. Aquest llibre exposa les qüestions més rellevants entorn de la logística urbana, presenta els casos més significatius de moltes ciutats del món, en descriu les solucions adoptades i, alhora, proposa alternatives sostenibles de desenvolupament per a la distribució urbana de mercaderies, en una lògica de proporció entre el consum de sòl, el creixement urbà i demogràfic i la creació de riquesa i de xarxes de serveis. de Institut Cerdà en la categoría de Tienda Kindle > eBooks Kindle > Arte, cine y fotografía