Libros-Online

L’origen i l’expansió de l’agricultura a l’Empordà: del neolític a la romanització (BHR (Biblioteca d’Història Rural))

Tamaño del Libro 2732 KB | Con una puntuación media de Prime estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro L'origen i l'expansió de l'agricultura a l'Empordà: del neolític a la romanització (BHR (Biblioteca d'Història Rural)) en Amazon Comprar el libro L'origen i l'expansió de l'agricultura a l'Empordà: del neolític a la romanització (BHR (Biblioteca d'Història Rural)) en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro L'origen i l'expansió de l'agricultura a l'Empordà: del neolític a la romanització (BHR (Biblioteca d'Història Rural)) EPUB Libro L'origen i l'expansió de l'agricultura a l'Empordà: del neolític a la romanització (BHR (Biblioteca d'Història Rural)) PDF

L'origen i l'expansió de l'agricultura a l'Empordà: del neolític a la romanització (BHR (Biblioteca d'Història Rural)) EPUB

L'origen i l'expansió de l'agricultura a l'Empordà: del neolític a la romanització (BHR (Biblioteca d'Història Rural)) PDF

Descargar Libro L'origen i l'expansió de l'agricultura a l'Empordà: del neolític a la romanització (BHR (Biblioteca d'Història Rural))

Libro L'origen i l'expansió de l'agricultura a l'Empordà: del neolític a la romanització (BHR (Biblioteca d'Història Rural)) de Ramon Buxó i Capdevila

Libro Online Ebook L'origen i l'expansió de l'agricultura a l'Empordà: del neolític a la romanització (BHR (Biblioteca d'Història Rural))

Sinopsis del libro

Des dels orígens de l’agricultura, l’explotació del medi natural per les comunitats humanes ha modificat el paisatge, formant noves àrees típicament antròpiques: prats, pastures, ambients ruderals i conreus. Parlar de la influència de les activitats humanes en l’evolució de l’agricultura ha de portar també a explicar la seva repercussió en el desenvolupament de les societats humanes al mateix nivell, per exemple, que una punta de fletxa de sílex o una gerra d’argila. De la mateixa manera que una planta domesticada no pot sobreviure sense la protecció del ser humà, només una fracció mínima de la població humana podria sobreviure sense les plantes conreades. de Ramon Buxó i Capdevila en la categoría de Libros > Ciencias, tecnología y medicina > Agricultura y ganadería