Libros-Online

Serveis socials: Aspectes històrics, institucionals i legislatius (Manuals)

Tamaño del Libro 2519 KB | Con una puntuación media de Prime estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Serveis socials: Aspectes històrics, institucionals i legislatius (Manuals) en Amazon Comprar el libro Serveis socials: Aspectes històrics, institucionals i legislatius (Manuals) en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Serveis socials: Aspectes històrics, institucionals i legislatius (Manuals) EPUB Libro Serveis socials: Aspectes històrics, institucionals i legislatius (Manuals) PDF

Serveis socials: Aspectes històrics, institucionals i legislatius (Manuals) EPUB

Serveis socials: Aspectes històrics, institucionals i legislatius (Manuals) PDF

Descargar Libro Serveis socials: Aspectes històrics, institucionals i legislatius (Manuals)

Libro Serveis socials: Aspectes històrics, institucionals i legislatius (Manuals) de Antoni Vilà Mancebo

Libro Online Ebook Serveis socials: Aspectes històrics, institucionals i legislatius (Manuals)

Sinopsis del libro

Els serveis socials han anat adquirint gran transcendència per als ciutadans i també per als professionals que practiquen la intervenció social, ja que constitueixen una de les formes de la intervenció esmentada. Per això, als esmentats professionals els cal un coneixement aprofundit d’aquest sector, des dels diferents punt de vista (tècnic, jurídic, organitzatiu, financer, gestió, etc.) per tal de poder-ne utilitzar adequadament les prestacions i actuacions en la seva pràctica professional. Aquesta obra pretén facilitar als interessats per l’àmbit social els elements que facilitin el coneixement sobre els antecedents, l’evolució i la situació actual dels serveis socials a Espanya i especialment a Catalunya, i també l’adquisició de les competències bàsiques per tal que disposin dels coneixements necessaris per al disseny i l’execució de les intervencions individuals i col·lectives en aquest sistema, i per al desenvolupament d?altres tasques professionals.

Un libro de Antoni Vilà Mancebo en la categoría de Libros > Sociedad y ciencias sociales > Servicios sociales y bienestar social