Libros-Online

Taller de matemàtiques: Pràctiques en Matlab/Octave amb un apèndix en Python (UPCGrau)

Tamaño del Libro 278 KB | Con una puntuación media de Prime estrellas


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Taller de matemàtiques: Pràctiques en Matlab/Octave amb un apèndix en Python (UPCGrau) en Amazon Comprar el libro Taller de matemàtiques: Pràctiques en Matlab/Octave amb un apèndix en Python (UPCGrau) en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Taller de matemàtiques: Pràctiques en Matlab/Octave amb un apèndix en Python (UPCGrau) EPUB Libro Taller de matemàtiques: Pràctiques en Matlab/Octave amb un apèndix en Python (UPCGrau) PDF

Taller de matemàtiques: Pràctiques en Matlab/Octave amb un apèndix en Python (UPCGrau) EPUB

Taller de matemàtiques: Pràctiques en Matlab/Octave amb un apèndix en Python (UPCGrau) PDF

Descargar Libro Taller de matemàtiques: Pràctiques en Matlab/Octave amb un apèndix en Python (UPCGrau)

Libro Taller de matemàtiques: Pràctiques en Matlab/Octave amb un apèndix en Python (UPCGrau) de Joaquim Puig i Sadurní

Libro Online Ebook Taller de matemàtiques: Pràctiques en Matlab/Octave amb un apèndix en Python (UPCGrau)

Sinopsis del libro

Aquests apunts s’han elaborat per a les pràctiques del Taller de Matemàtiques, que són comunes a les assignatures Àlgebra Lineal i Càlcul I de primer curs dels graus de l’ETSEIB. L’objectiu és introduir un conjunt d’eines informàtiques que permetin donar solucions numèriques als problemes que sorgeixen en aquestes assignatures. Entre d’altres fites, es vol que els alumnes siguin capaços de fer càlculs elementals amb matrius i vectors, representar i definir funcions, estudiar-ne els zeros, calcular integrals… En aquestes pràctiques, hem decidit usar el llenguatge que comparteixen els paquets Matlab i Octave, que tenen un ús molt estès en enginyeria. De tota manera, hem volgut centrar-nos en els procediments que seguim per a l’estudi dels problemes, més enllà de les eines que cadascuna de les plataformes ens ofereix. Finalment, hi hem inclòs un petit apèndix per poder seguir en Python el que fem en Matlab/Octave. de Joaquim Puig i Sadurní en la categoría de Libros > Ciencias, tecnología y medicina > Matemáticas